ATL Training (PL)

  • Profesjonaliści

Kurs szkoleniowy dla profesjonalistów (Curriculum Trenera) dostarcza koncepcyjnych i praktycznych informacji na temat wsparcia rówieśniczego w kontekście bezdomności: zasad i wartości wsparcia rówieśniczego; roli rówieśników  wspierających; bezpiecznego i skutecznego wdrażania wsparcia sformalizowanego. Wprowadza w problematykę sprawiedliwości naprawczej i jej praktycznego zastosowania w społeczności.

Przygotowuje profesjonalistów nie tylko do szkolenia osób z doświadczeniem bezdomności do pełnienia funkcji Journey Certified Supporters (JCS), „towarzyszy podróży” (czyli rówieśników wspierających), ale także do pracy ramię z wyszkolonymi rówieśnikami wspierającymi. Pokazuje ustrukturyzowane podejście do takiej współpracy, inspirując do profesjonalnych relacji opartych na równości, szacunku i wzajemnym uczeniu się. Jednocześnie przygotowuje profesjonalistów do towarzyszenia i wspierania JCS w ich roli.

  • Rówieśnicy wspierający (JCS)

E-book podsumowujący kwalifikacje zawodowe rówieśnika wspierającego (Podręcznik Rówieśnika) to przystępny i czytelny podręcznik dla osób doświadczających bezdomności pomyślany jako wsparcie  procesu edukacyjnego. Dostarcza niezbędnych informacji na temat metodologii wsparcia rówieśniczego i roli rówieśnika. Uczy, jak budować na swoich zasobach i skutecznie wykorzystywać własne doświadczenie życiowe, aby pomagać osobom w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Podręcznik przekazuje nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także pokazuje zrównoważone rozwiązania w zakresie pracy.

Profesjonaliści

Profesjonaliści

Rówieśnicy wspierający (JCS)