«Στεγάζοντας μια Ζωή από το Δρόμο» – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ελληνική Έκδοση)

  • Επαγγελματίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες παρέχει εννοιολογικές και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση «Yποστήριξη από Oμοτίμους» που εφαρμόζεται σε παρεμβάσεις με άτομα που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης: αρχές και αξίες της Yποστήριξης από Oμοτίμους· ρόλος των υποστηρικτών ομοτίμων· ασφαλής και αποτελεσματική  εφαρμογή της υποστήριξης από ομοτίμους. Προσφέρει επίσης μια εισαγωγή στην προσέγγιση της επανορθωτικής δικαιοσύνης και στην πρακτική εφαρμογή της με την κοινότητα.

Το πρόγραμμα αυτό όχι μόνο προετοιμάζει τους επαγγελματίες να εκπαιδεύσουν άτομα με βιωμένη εμπειρία έλλειψης στέγης σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας ανάκαμψής τους ως Πιστοποιημένους Υποστηρικτές, αλλά προετοιμάζει επίσης τους επαγγελματίες να εργάζονται μαζί τους, διεξάγοντας από κοινού παρεμβάσεις στο πεδίο. Προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση σε μια τέτοια συνεργασία, εμπνέοντας αμφότερους να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σχέση βασισμένη στην ισότητα, τον σεβασμό και την αμοιβαία μάθηση. Παράλληλα, προετοιμάζει τους επαγγελματίες να συνοδεύσουν και να υποστηρίξουν τους Υποστηρικτές Ομοτίμων στον ρόλο τους.

  • Πιστοποιημένοι Υποστηρικτές Ομοτίμων

Το ηλεκτρονικό βιβλίο επαγγελματικών προσόντων είναι ένα προσβάσιμο και ευανάγνωστο εγχειρίδιο για άτομα με άμεση εμπειρία έλλειψης στέγης. Υποστηρίζει την διαδικασία απόκτησης προσόντων από πλευράς τους, με στόχο να γίνουν Πιστοποιημένοι Υποστηρικτές στο Ταξίδι προς την ανάκαμψη, παρέχοντάς τους βασικές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία υποστήριξης Ομοτίμων και τον ρόλο του Πιστοποιημένου Υποστηρικτή. Τους βοηθά να μάθουν πώς να αξιοποιούν τους πόρους και τις δεξιότητές τους και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την εμπειρία ζωής τους για να βοηθήσουν όσους βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας ευπάθειας. Η εκπαίδευση όχι μόνο λειτουργεί ενδυναμωτικά γι’ αυτούς, αλλά παράλληλα τους παρέχει πρόσβαση σε βιώσιμες εργασιακές λύσεις.