ATL Valmennus

  • Ammattilaiset

Ammattilaisille suunnattu koulutus antaa valmiudet asunnottomuutta kokeneiden ihmisten kanssa tehtävään vertaistukityöskentelyyn. Koulutus käsittelee vertaistuen periaatteita ja arvoja, vertaistukihenkilöiden roolia sekä vertaistuen käytäntöjä. Se sisältää johdannon restoratiivisen oikeuden näkökulmaan ja sen käytännön soveltamiseen yhteisöissä.

Koulutus valmistaa ammattilaisia valmentamaan asunnottomuutta kokeneista ihmisistä vertaistukihenkilöitä ja auttaa ammattilaisia työskentelemään yhdessä heidän kanssaan. Se tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan ammattilaisen ja vertaistukihenkilön yhteistyöhön ja innostaa ammattilaisia pyrkimään tasa-arvoiseen, kunnioittavaan ja vastavuoroiseen oppimiseen perustuvaan ammatilliseen suhteeseen. Samalla se valmistaa ammattilaisia tukemaan vertaistukihenkilöitä heidän tehtävässään.

  • Vertaistukihenkilöt

Vertaistukihenkilön käsikirja on helppolukuinen ja helposti lähestyttävä käsikirja henkilöille, joilla on kokemusta asunnottomuudesta. Se tukee heidän pätevöitymistään vertaistukihenkilöiksi antamalla heille olennaista tietoa vertaistuen menetelmistä ja vertaistukihenkilön roolista. Se auttaa valmennettavia hyödyntämään voimavarojaan ja käyttämään elämänkokemustaan auttaakseen äärimmäisen haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä. Koulutus ei ainoastaan voimaannuta heitä, vaan myös avaa heille työmahdollisuuksia.

Ammattilaiset

Ammattilaiset